IFG Leasing

Експертът в кредитирането
BG EN RU

Микрокредит


ПАРИ СЕГА

Пари сега е Вашият микрокредит – сами решавате колко и за какъв период от време. Кандидатстването за микрокредит е по най-удобния за Вас начин – просто трябва да посетите най-удобния за Вас офис, да определите желаната сума на кредита, срока, за който ще Ви е необходима и на колко вноски ще я връщате. 

КАКВО  ПРЕДЛАГАМЕ?
Постоянно и по различни поводи се случва да Ви изненадат – за парното,  тока,  водата или пък супер промоция - нужна Ви е малка сума пари и то веднага. Проблем с автомобила, спешен ремонт вкъщи или покриване на други нужди, трябват Ви бързи пари тук и сега, а не Ви се  поемат дългосрочни ангажименти - "Ай Еф Джи Лизинг" АД  Ви дава решение!

► Вземете микрокредит до 399 лв.;

► Срещу лична карта;

► Служебна бележка за доходите за последните шест месеца;

► Поръчителство или друг вид гаранция по кредита (повече информация в Общи условия);

► Одобрение до минути;

► Срок на погасяване до два месеца;

► Избирате една или две погасителни вноски.

КАКВИ СА ИЗИСКВАНИЯТА?
►Пълнолетни дееспособни физически лица, български граждани с постоянно местоживеене в Република България, с непрекъснати осигурителни права /социално и здравно осигуряване/през последните 12 месеца, които при сключването на договор за потребителски кредит действат извън рамките на своята професионална или търговска дейност.При доказване платежоспособността на клиента се приемат за валидни доходите, произтичащи от:

- трудово или служебно правоотношение по договор сключен за неопределен срок и минимум 1 година трудов стаж във фирмата в която работят към датата на подаване на искане за кредит, не са в период на предизвестие за прекратяване на трудовото/ служебното правоотношение и са получавали редовно възнаграждението си за последните дванадесет месеца.;

- дейност като едноличен търговец, като лице упражняващо свободна професия, или дейност, осигуряваща му постоянни доходи за период минимум дванадесет месеца преди подаване на искане за кредит;

- доходи на лица, упражняващи свободна професия, осигуряваща му постоянни доходи за период минимум дванадесет месеца преди подаване на искане за кредит;

- доходи от договори за управление;

► Копие на лична карта, заверено с подпис на кандидатстващия за кредит и документ доказващ доходи, са единствените задължителни документи;
► Попълнена декларация по Закона за защита на личните данни;
► Заповядайте в най-удобния за Вас офис, за да попълните на място формата за кандидатстване за микрокредит.
► За да получите кредит от нас, трябва да сте на възраст между 18 и 70 години, както и да имате постоянна работа на договор.

КАКВО ОЧАКВАМЕ ОТ ВАС?
Очакваме да бъдете наш коректен клиент и да погасявате своите задължения към нас навреме. В замяна ние ще Ви предложим ясни условия, конкурентни лихви и коректно отношение.

КАК СКЛЮЧВАМЕ ДОГОВОР?
Договорът за микрокредит може да бъде сключен в централния ни офис, както и в офисите на нашите партньори. С подписването му двете страни приемат условията и задълженията по договора, като се стремят към стриктното му спазване.

КАКВО СТАВА, АКО НЕ ВЪРНЕТЕ КРЕДИТА НА ВРЕМЕ?

При забава на една или повече погасителни вноски Кредитополучателят дължи обезщетение за забава в размер на действащата законна наказателна лихва за периода на забавата върху всяка забавена погасителна вноска, ведно с направените за събиране на вземането разноски за телекомуникационни услуги, напомнителни писма и/или други действия, извършени по преценка на “Ай Еф Джи Лизинг” АД до окончателното изплащане на задължението. 

КАКВО СТАВА, АКО ВЪРНЕТЕ КРЕДИТА ПРЕДСРОЧНО?
Ако върнете кредита предсрочно се начислява по-малка такса за ползване, отговаряща на броя дни, оставащи за ползване на кредита.
 

ПАРИ ДО ЗАПЛАТА

Станете наш партньор, предложете чрез нас най-добрите условия за служителите си. Хората са най-големият Ви капитал, помогнете им да се възползват от преференциалните условия на Пари до заплата, които "Ай Еф Джи Лизинг" АД предлага.
След подписване на договор всеки наш партньор получава уникален партньорски код, в който са шифровани всички условия по договора. Използвайки този код, всеки от служителите на фирмата-партньор вече може да се възползва от договорените отстъпки.

Парите се превеждат по банкова сметка на кредитополучателя или с пощенски паричен превод само след подписване от негова страна на необходимите документи.

Цялата необходима информация и условия по микрокредита можете да получите като се свържете с наш кредитен консултант на тел. 0700 19 120  или като ни изпратите Вашето запитване на e-mail: office@ifgleasing.eu

 

Общи условия

Приложение 1 към Общите условия

Такси

Такси

1. Без такса за кандидатстване за суми до 399 лв.
2. Без такса за SMS известяване.
3. ГПР по-ниско от 50%;
4. Лихви и такси за ползване на кредита:

Видове продукти

ТАКСА за разглеждане на документи, лв. с ДДС

Лихвен процент месечно

Неустойка на ден при липса на поръчител/гаранция по кредита

Микрокредит

от 50 до 200 лв.

0 лв

3,42%

0,75%

Микрокредит

от 250 до 399 лв.

0 лв.

2,75%

0,75%