IFG Leasing

Експертът в кредитирането
BG EN RU

Въпроси и отговори

Ние не начисляваме безкрайни лихви за просрочие. За допълнителната обработка на просрочени кредити ние ще начислим такси, в размер съгласно договора. При забава над 10 дни ще начислим последна такса, а кредитът ще бъде предоставен на агенция по събиране на вземанията. 

Предоставяне на лична информация
На нас ни е необходима малко информация за Вас, представляваща лични данни – трите имена, ЕГН, номер на лична карта, телефон, семейно положение, Вашия адрес; информация за Вашата работа –Вашия трудов договор, фирмата в която работите; информация за Вашите приходи и разходи.
След попълване на информацията за Вас, ако желаете може да ни предоставите валиден адрес на електронна поща (e-mail).Вашият e-mail ни е необходим, за да комуникираме с Вас. Личната информация, която ни предоставяте, ни е необходима, за да оценим кандидатура Ви, както и в случаите, когато се налага да се свържем с Вас относно заявката Ви.

Разглеждане на формуляра за кандидатстване
След като попълните формуляра за кандидатстване, Вие трябва да посетите офис от мрежата на "Ай Еф Джи Лизинг" АД за да активирате заявката.Ако не Ви се попълва заявка, елате и ние ще я попълним вместо Вас и то безплатно.
Внимание! Никога няма да получите обаждане от наш служител, който да изисква от Вас да внесете определена такса за разглеждане на документите Ви, платима по банкова сметка. Таксата за разглеждане на документи се заплаща с SMS, което активира заявката. Наш служител няма да Ви обезпокои с искане за внасяне на определена сума пари по наша банкова сметка преди настъпване на падежа на заема Ви.

Одобряване
След като направим нашите проверки на подадената от Вас информация, ние ще Ви информираме за взетото от нас решение. Ако сте одобрени ще получите договор в съответният офис.

Сключване на договор
Разгледайте внимателно договора и ако сте съгласни с правата и задълженията си по него, потвърдете съгласието си, като го подпишете.

Получаване на сумата
След приемане на нашите условия и сключване на договора, ние превеждаме исканата от Вас сума по банковата Ви сметка в рамките на работния ден. Ако нямате банкова сметка или по други причини неискате да ползвате банкови преводи ще получите паритеси с пощенски паричен превод. Изборът е Ваш!

Плащане на задължението
Ако решите да внесете дължимата сума по нашата сметка в брой, то трябва да използвате вносна бележка. Ако избраният от Вас начин за плащане е превод от Вашата към нашата сметка, Вие се нуждаете от кредитно платежно нареждане. Ако желаете на датата на падежа задължението Ви към нас да бъде изплатено директно от сметката Ви, без да се налага да помните това и сте сигурни, че на тази дата ще имате пари по сметката, можете да използвате дебитно платежно нареждане. Ако Ви е по-удобно можете да ни изпратите сумата с пощенски паричен превод – партньрската ни мрежа е на Ваше разположение.Вие решавате!

Ако закъснеете с плащането
Ако не успеете да изпълните поетото от Вас задължение за връщане на заема в срок и сте ни предоставили валиден адрес на електронна поща (e-mail) , ние Ви изпращаме писмо на електронната поща, с което Ви информираме за новата дата за погасяване на сумата (която се увеличава с неустойка за неизпълнение за просрочване до 3 дни). ). Ако след този срок не платите задължението си, към него се прибавя нова сума съгласно договора – неустойка за неизпълнение за просрочване между 3 и 10 дни Ако и след този срок отново не платите задължението си, към него се прибавя последна сума, която също е регламентирана в договора – неустойка за неизпълнение за просрочване над 10 дни, а личните Ви данни се предоставят на Агенция за събиране на вземания, на която се прехвърлят и задълженията Ви към нас.

Краткосрочен заем
Ние не искаме нашите клиенти да задлъжняват в дългосрочен план. Ето защо "Ай ЕФ Джи Лизинг" АД Ви предлага бързи парични заеми до 45 дни, през който срок неможе да Ви бъде отпуснат втори паричен от нашето дружество. Едва след погасяване на задължението можете отново да кандидатствате за някой от нашите кредитни продукти - при необходимост и в случай на платежоспособност.

Прозрачност
Ние винаги показваме какви ще са разходите Ви за получаването на заем, още преди да сте активирали Вашата заявка. Не използваме никакви уловки и не начисляваме допълнителни разходи, за които да се притеснявате. Така Ви предоставяме възможност да изпълните Вашите задължения.
Таксата ни за ползване на услугата е ясна предварително. Към таксата за ползване добавяме и административна такса за разглеждане на документите,  която от една страна ни помага да покрием разходите за превод на паричните средства, а от друга - да поддържаме иновативна система, позволяваща ни качествено обслужване! В случай, че решите да се възползвате от опцията SMS известяване, цената на едно съобщение е 0.40 лв., а броят на съобщенията се определя от броя погасителни вноски, който Вие сте избрали.Тази сума се отразява, като с нея се намалява сумата по вашият превод.
Заплащането на таксата за разглеждане на Вашия формуляр за кандидатстване, не гарантира отпускането на заем.

При неизпълнение на Вашите задължения
Единственият начин разходите Ви да надхвърлят първоначалната сума на заема и съответните такси за получаването му е, ако не изпълните задължението си, т.е., ако не платите сумата на първоначално определената от Вас дата.
Ако не получим от Вас сумата в деня за връщане, който сте избрали първоначално, Вие ще нарушите задължението, което сте поели и ще Ви бъдат наложени неустойки съгласно подписаният от Вас договор. При просрочване над 10 дни личните Ви данни се предоставят на Агенция за събиране на вземания, на която се прехвърлят и задълженията Ви към нас.
Ние не искаме да Ви принуждаваме да задлъжнявате. Това твърдение може да звучи нелогично от финансова институция, но Ай Еф Джи Лизинг осигурява бързи парични заеми за кратко време. Ние искаме да ни върнете заема максимално бързо и за разлика от редица традиционни институции за кредитиране, ние не желаем да отлагаме погасяването на сумата, колкото е възможно по-дълго. Нашите заеми са предназначени да Ви помогнат да се справите с Вашата платежоспособност, в тези периоди от време, когато непредвидени от Вас разходи Ви изненадат.

Коректна, бърза и прозрачна:
• Отговор на Вашата заявка до минути;
• Сам решавате как и къде;
• Предварително знаете целия размер на таксата за услугата, без скрити лихви или комисионни.

Очакваме да бъдете наш коректен клиент и да погасявате своите задължения към нас навреме. В замяна ние ще Ви предложим ясни условия, конкурентни лихви и коректно отношение. 

Договорът за кредит може да бъде сключен в централния ни офис, както и в офисите на нашите партньори. С подписването му двете страни приемат условията и задълженията по договора като се стремят към стриктното му спазване. 

Ако върнете кредита предсрочно, ние ще начислим по-малка такса за ползване, отговаряща на броя дни, оставащи за ползване на кредита. 

Защото ние сме лицензирана от БНБ финансова институция, регистриран администратор на лични данни, навлизаме на пазара необременени и с дългогосрочен проект във финансовата сфера.
Бюрокрацията и формалностите са сведени до минимум. На Клиентите си ние предлагаме бързо, компетентно обслужване, максимално улеснение и най-добрият баланс цена/качество на пазара. Ако по някакъв начин Ви затрудним, макар и минимално, моля не се колебайте да ни се обадите или да ни пишете на обявените адреси!
Нашите основни ценности са:
• Коректност
• Уважениеи индивидуален подход  към клиента
• Качество
• Иновативност
• Отговорност
• Професионализъм

Нашата цел е при нужда бързо да осигурим на клиентите си точно толкова пари, колкото са им необходими по най-удобният за тях начин. Ние предлагаме краткосрочни заеми - по-бързо, по-удобно и по-гъвкаво от банките и други кредитни институции на кредитния пазар. В процеса по отпускане на парични средства ние сме отстранили тромавите и досадни  процедури, за да позволим на клиентите си да получат заем максимално бързо.

Ние сме коректни


Предлагаме краткосрочни заеми и печелим от това, че нашите клиенти ги връщат в срок, а не от непрестанно нарастващия размер на заема. Ние нямаме интерес да бъдете наш длъжник и заставаме твърдо зад ангажимента си за коректно и надеждно кредитиране. Нашите заеми са предназначени да Ви помогнат да се справите с финансовите си затруднения в тези периоди от време, в които Ви изненадат непредвидени разходи.
"Ай Еф Джи Лизинг" АД се различава с това, че Ви позволява сами да определите размера на сумата, която ще вземете на заем, както и периода за ползването и. Няма изискване да кандидатствате за предварително фиксирана сума, която може и да не Ви е необходима, нито пък Ви караме да плащате оскъпяване по-дълго, отколкото се налага. Сумата, за която кандидатствате, както и продължителността на заема, оказват влияние върху цената му и крайната сума за връщане, така че можете сами да определите оптималния за Вас срок и сума в момента на кандидатстването за кредит.
За разлика от кредитните карти или овърдрафта, Вие трябва да поемете ангажимент за бързо връщане на получения заем. След това отново можете да използвате нашите услуги, когато имате нужда от парични средства за кратък срок. Ние печелим, когато Вие ни върнете заема навреме, а не от непрестанното нарастване на размера му. Целта ни не е да се възползваме от намаляването на средствата Ви месец след месец. Затова преди да Ви предоставим нов заем е необходимо да погасите вече съществуващия.
Още преди да сте подписали договор Вие знаете общата сума, която трябва да платите на датата на връщане съгласно избраните от Вас параметри за погасяване. Нашето желание е да изградим коректна и надеждна връзка с Вас. За разлика от някои заемодатели, ние няма да Ви изкушаваме с големи суми пари в брой, за да ни станете клиент. Когато спечелите доверието ни, ще имате възможност да получавате пари от нас по-бързо и на преференциални условия.
 В нашата интернет страница са представени всички предлагани финансови услуги, както и ясни насоки за разумното им използване. От Ваша страна очакваме да сте напълно сигурни във възможността си да погасите навреме своето задължение към нас. В случай на просрочие сме описали точно и ясно възможните последици от закъснението..
„Ай Еф Джи Лизинг” АД  не предоставя най-евтиния начин за получаване на паричен заем, но ние сме най-балансираният като цена и качество заемодател в Република България.
Кандидатстването за какъвто и да е заем не е решение, което трябва да бъде взето лекомислено. Моля не забравяйте, че ако Вашия формуляр за кандидатстване за заем бъде одобрен, Вие поемате сериозни задължения. Искаме нашите отношения да бъдат честни и открити и винаги да подхождаме коректно един към друг. Затова ясно излагаме фактите такива, каквито са от самото начало, за да сте наясно с тях. Само Вие можете да решите дали да кандидатствате, или не, така че Ви молим да го направите само, ако сте уверени, че ще имате средствата за безпроблемно погасяване на заема на избраната от Вас дата.

Заемоискателят не трябва да е реален собственик на обезпечението, което предлага като залог при нас.

На анюитетния принцип на погасяване( равни месечни вноски) .

Недвижимите имоти, които могат да послужат като обезпечение са: парцели, жилища, земеделски земи, а от движимото имущество: машини и МПС-та, използвани в работният процес при юридически лица при преценка на заемодателя.

Отпускането на Потребителски кредит/Бърз кредит става само срещу лична карта, поръчител/и и документ, удостоверяващ доходите, с които разполагате.

Интересуваме се по- скоро от реалните месечни доходи на клиентите.

При евентуално сключване на договор за заем е дължима единствено еднократна такса за за разглеждане на документи от 4.8 лв. или 6 лв. в зависимост от избрания начин на плащане за Микрокредити - до 399 лв.; от 5 до 20 лв. в зависимост от избрания продукт за Потребителски/стокови кредити.

Първоначалните документи, на базата, на които ние можем да Ви дадем отговор дали сте одобрени или не, са нотариален акт, скица и данъчна оценка. Не е необходимо да се занимавате с ваденето на допълнителни документи и да поемате излишни разходи на този етап.

Максималната сума за стартиране на нов бизнес е по продукта Бизнес кредит РАЗВИТИЕ и е в размер до 100 000 лв.